Tác giả TT Trung tâm lưu trữ quốc gia IV
Nhan đề Tổng tập công thần triều Nguyễn. Qua tài liệu mộc bản - Di sản tư liệu thế giới tập 1 :
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2015
Mô tả vật lý 806tr. ; 20,5x28,5cm.
Tóm tắt Hành trạng công tích của các công thần thời Nguyễn đã được lịch sử ghi nhận được khắc trên mộc bản
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do triều Nguyễn
Từ khóa tự do Công thần
Địa chỉ Tàng thư lâu
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015067
00212
004923AC7BA-80A2-4747-BA45-8BD0F3E9AAF1
005202311171034
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20231117103412|bnhattan|c20231110104529|dnhattan|y20231110104334|znhattan
110 |aTrung tâm lưu trữ quốc gia IV
245 |aTổng tập công thần triều Nguyễn. |ntập 1 : |bQua tài liệu mộc bản - Di sản tư liệu thế giới
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2015
300 |a806tr. ; |c20,5x28,5cm.
520 |aHành trạng công tích của các công thần thời Nguyễn đã được lịch sử ghi nhận được khắc trên mộc bản
653 |aLịch sử
653 |atriều Nguyễn
653 |aCông thần
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/sach/sachtiengviet/lichsu/tuyentapcongthantrieunguyen1/ztuyentapcongthantrieunguyen_001_2thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d5