Tác giả CN Phương Đình NGUYỄN VĂN SIÊU
Nhan đề Đại Việt địa dư toàn biên / Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia-Viện Sử học
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Văn Hóa, 1997
Mô tả vật lý tr.577 ; 14,5x20,5cm.
Tóm tắt Địa dư nước Việt Nam, Địa chí tiền biên, phương dư chính biên, Địa chí loại tạp khảo, Địa chí các tỉnh, Chép về nước Chiêm thành cũ,..
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Địa chí
Từ khóa tự do Đại Việt
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015057
00212
0044827E371-B1C5-4115-BBAC-AAFB038D2E3D
005202308180925
008081223s1997 vm| vie
0091 0
039|a20230818092508|bmylien|c20230818092409|dmylien|y20230720095921|zmylien
100 |aPhương Đình NGUYỄN VĂN SIÊU
245 |aĐại Việt địa dư toàn biên / |cTrung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia-Viện Sử học
260 |aHà Nội : |bNxb Văn Hóa, |c1997
300 |atr.577 ; |c14,5x20,5cm.
520 |aĐịa dư nước Việt Nam, Địa chí tiền biên, phương dư chính biên, Địa chí loại tạp khảo, Địa chí các tỉnh, Chép về nước Chiêm thành cũ,..
653 |aLịch sử
653 |aĐịa chí
653 |aĐại Việt
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/sach/sachtiengviet/lichsu/daivietdiadu/z.daivietdiadu_001thumbimage.jpg
890|c1