Tác giả CN Dương Trung Quốc
Nhan đề Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919-1945) / Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia-Viện Sử học
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Giáo Dục, 2001
Mô tả vật lý tr.495 ; cm.16x24
Tóm tắt Những sự kiện lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Nhà Nguyễn
Địa chỉ Tàng thư lâu
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015055
00212
004F0B0061F-F2B8-40E5-B9E2-85C01512A0B2
005202307190952
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20230719095228|bmylien|y20230718094357|zmylien
100 |aDương Trung Quốc
245 |aViệt Nam những sự kiện lịch sử (1919-1945) / |cTrung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia-Viện Sử học
260 |aHà Nội : |bNxb Giáo Dục, |c2001
300 |atr.495 ; |ccm.16x24
520 |aNhững sự kiện lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945
653 |aLịch sử
653 |aViệt Nam
653 |aNhà Nguyễn
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/sach/sachtiengviet/lichsu/vienamnhungsukienlichsu/zvietnamnhungsukienlichsu19191945_duongtrungquoc_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d4