Tác giả TT Nhiều tác giả
Nhan đề Quần Thể Di Tích Huế Di Sản Thế Giới / Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Thông tin xuất bản Huế, 1999
Mô tả vật lý 120tr. ; 20cm.
Tóm tắt Giới thiệu về vương triều Nguyễn, về các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh của Huế
Từ khóa tự do Di tích lịch sử
Từ khóa tự do Triều Nguyễn
Từ khóa tự do Huế
Tác giả(bs) CN Trần Đức Anh Sơn
Tác giả(bs) CN Huỳnh Thị Anh Vân
Tác giả(bs) CN Phạm Đức Thành Dũng
Địa chỉ Tàng thư lâu
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015052
00212
00422AA8390-E1D2-4287-8FF8-1BFC9CDC6C55
005202212271005
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|a20221227100531|bnhattan|y20221227100347|znhattan
110 |aNhiều tác giả
245 |aQuần Thể Di Tích Huế Di Sản Thế Giới / |cTrung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
260 |aHuế, |c1999
300 |a120tr. ; |c20cm.
520 |aGiới thiệu về vương triều Nguyễn, về các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh của Huế
653 |aDi tích lịch sử
653 |aTriều Nguyễn
653 |aHuế
700 |aTrần Đức Anh Sơn
700 |aHuỳnh Thị Anh Vân
700 |aPhạm Đức Thành Dũng
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/sach/sachtiengviet/lichsu/quantheditichhuedisanthegioi/zquantheditichhuedisanthegioi_001_2thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d6