Tác giả CN Trung tâm
Nhan đề Châu Bản Triều Nguyễn. Gia Long tập 03 / Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I
Mô tả vật lý 455 tr; cm.
Tóm tắt Châu Bản Triều Nguyễn: Chiếu Chỉ Công Đồng từ năm Gia Long 10 đến năm Gia Long 18 (1811-1819)
Từ khóa tự do Châu bản
Từ khóa tự do Gia Long
Từ khóa tự do Nhà Nguyễn
Địa chỉ Tàng thư lâu
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014872
002101
004356F6308-21E8-40BB-93A3-9A51B435D64A
005202201061539
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220106153900|bmylien|c20211118103429|dmylien|y20211118092144|zmylien
100 |aTrung tâm
245 |aChâu Bản Triều Nguyễn. |nGia Long tập 03 / |cTrung tâm Lưu trữ Quốc gia I
300 |a455 tr; |ccm.
520 |aChâu Bản Triều Nguyễn: Chiếu Chỉ Công Đồng từ năm Gia Long 10 đến năm Gia Long 18 (1811-1819)
653 |aChâu bản
653 |aGia Long
653 |aNhà Nguyễn
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/muclucchaubantrieunguyen/trieugialong/gia long 3/z2q1_1_1_3_0_1thumbimagethumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d5