DDC 959.702
Tác giả CN Phan, Huy Chú
Nhan đề Lịch triều hiến chương loại chí. Tập 1 / Phan Huy Chú; Dịch: Ngô Hữu Tạo... ; H.đ.: Cao Huy Giu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 981 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Khái quát về địa lý, lịch sử, lễ nghi, hình luật, văn tịch... của giáo viên. Tiểu sử của các vua chúa, các quan lại, nho sĩ, tướng sĩ, người có tên tuổi trong lịch sử Việt Nam
Từ khóa tự do Lễ nghi
Từ khóa tự do Lịch sử trung đại
Từ khóa tự do Quan chức
Từ khóa tự do Địa chí
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Cao Huy Giu - h.d
Tác giả(bs) CN Ngô Hữu Tạo - dịch
Địa chỉ Tàng thư lâu
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014747
00212
0041E3B9173-24EF-411E-AA53-BC61E02F2A00
005201803090912
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20180309091021|ztandhn
082 |a959.702 |bL302T
100 |aPhan, Huy Chú
245 |aLịch triều hiến chương loại chí. |nTập 1 / |cPhan Huy Chú; Dịch: Ngô Hữu Tạo... ; H.đ.: Cao Huy Giu
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2008
300 |a981 tr. ; |c24 cm.
520 |aKhái quát về địa lý, lịch sử, lễ nghi, hình luật, văn tịch... của giáo viên. Tiểu sử của các vua chúa, các quan lại, nho sĩ, tướng sĩ, người có tên tuổi trong lịch sử Việt Nam
653 |aLễ nghi
653 |aLịch sử trung đại
653 |aQuan chức
653|aĐịa chí
653|aViệt Nam
700 |aCao Huy Giu - h.d
700 |aNgô Hữu Tạo - dịch
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/sach/sachtiengviet/lichsu/lichtrieuhienchuongloaichitap1/zlichtrieuhienchuongloaichitap1_001thumbimage.jpg
890|c1