Tác giả TT Cục Văn Thư Và Lưu Trữ Nhà Nước
Nhan đề Mục lục Châu Bản triều Nguyễn : Gia Long (1802-1819); Minh Mệnh I (1820) - Minh Mệnh V (1824). Tập 1 / Cục Văn Thư Và Lưu Trữ Nhà Nước. Chỉ đạo nội dung: Vũ Thị Minh Hương - Cục trưởng Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước; Tổ chức biên soạn: Hà Văn Huề - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Văn hóa Thông tin, 2010
Mô tả vật lý 1254 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Châu bản triều Nguyễn là một nguồn tư liệu vô cùng quý giá để nghiên cứu về lịch sử và văn hóa cũng như toàn bộ hoạt động của triều đình và đời sống xã hội thế kỷ XIX và nữa đầu thế kỷ XX.
Địa chỉ Tàng thư lâu
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013400
00212
004944BACB3-E88A-48D1-989E-23517627FAFF
005201711011501
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20171101150141|bloandtt|c20171101145531|dloandtt|y20171031151833|zloandtt
110 |aCục Văn Thư Và Lưu Trữ Nhà Nước
245 |aMục lục Châu Bản triều Nguyễn : |bGia Long (1802-1819); Minh Mệnh I (1820) - Minh Mệnh V (1824). |nTập 1 / |cCục Văn Thư Và Lưu Trữ Nhà Nước. Chỉ đạo nội dung: Vũ Thị Minh Hương - Cục trưởng Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước; Tổ chức biên soạn: Hà Văn Huề - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.
260 |aHà Nội : |bNxb Văn hóa Thông tin, |c2010
300 |a1254 tr. ; |c24 cm.
520 |aChâu bản triều Nguyễn là một nguồn tư liệu vô cùng quý giá để nghiên cứu về lịch sử và văn hóa cũng như toàn bộ hoạt động của triều đình và đời sống xã hội thế kỷ XIX và nữa đầu thế kỷ XX.
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/sach/sachtiengviet/lichsu/muclucchaubantrieunguyentap1(gialong1802-1819vaminhmenh1820-1824)/ymuclucchaubantrieunguyentap1(gialong1802-1819vaminhmenh1820-1824)_0001thumbimage.jpg
890|c1