Dòng Nội dung
1
Công Cuộc Bảo Tồn Di Sản Thế Giới
Huế : Thuận Phát, 2013
480tr. ; 16x24cm.
Trung Tâm BTDT Cố Đô Huế
Hành trình đến với di sản văn hóa thế giới. bảo tồn Nhã nhạc cung điình Huế...
Tài liệu số:1


2
Di Sản Văn Hóa Huế Nghiên Cứu & Bảo Tồn
Huế, 2013

Phòng Nghiên cứu Khoa Học

Tài liệu số:1


3
Di Sản Văn Hóa Huế Nghiên Cứu & Bảo Tồn
Huế, 2020

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học

Tài liệu số:2


4
Di Sản Văn Hóa Huế Nghiên Cứu & Bảo Tồn. Tập II
Huế : Quang Phát, 2012
515tr. ; 19x26.5cm.
Phòng Nghiên Cứu Khoa Học
Tổng hợp những bài nghiên cứu về công tác bảo tồn văn hóa Huế: Quan điểm bảo vệ an ninh biên giới giai đoạn đầu triều Nguyễn. Nét tương đồng trong việc vận động tư tưởng chính trị nước của Lê Thánh Tông và Minh Mạng..
Tài liệu số:1


5
Huế Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Và Danh Thắng
Huế : Chính trị Quốc gia, 1997
271tr. ; 13x19cm.

Giới thiệu các di tích lịch sử văn hóa và các danh lam thắng cảnh ở Huế. Như lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, chùa Thiên Mụ, Điện Hòn chén...
Tài liệu số:1