Dòng Nội dung
1
Đại Nam Thái Y Viện Ngự Y Và Danh Dược Tiến Vua
Huế : Thuận Hóa, 2021
520tr. ; 16x20cm.

Khái lược về y dược cung đình phong kiến Việt Nam. Đồng thời giới thiệu về quá trình hoạt động của Thái Y Viện, cũng như dựng lại các bài thuốc của Thái y triều Nguyễn
Tài liệu số:1


2
Địa bạ Triều Nguyễn (Số 14902)

110tr. ; cm.

Minh Mệnh thập nhất niên cửu nguyệt thập ngũ nhật
Tài liệu số:2


3
Địa bạ Triều Nguyễn (Số 14903)

19tr. ; cm.

Minh Mệnh thập nhất niên cửu nguyệt thập ngũ nhật
Tài liệu số:1


4
Địa bạ Triều Nguyễn (Số 14909).

tr.30 ; cm.

Thành Thái thập ngũ niên nhị nguyệt thập tứ nhật
Tài liệu số:15
Địa bạ triều Nguyễn (Số 14912)

tr.310 ; cm.

Thành Thái thập ngũ niên thập nhị nguyệt nhị thập nhất nhật
Tài liệu số:1