Dòng Nội dung
1
Bản Vẽ Di Tích Hải Vân Quan

24 tr.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
23 bản vẽ mặt bằng tổng thể, không ảnh di tích Hải Vân Quan
Tài liệu số:1


2
Báo Cáo Kết Quả Khai Quật Khảo Cổ Tại Di Tích Hải Vân Quan (Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế và Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng)
6/2019
172tr. ; 20x20cm
Sở VH&TT Đà Nẵng - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Khái quất về lịch sử hình thành, hiện trạng di tích Hải vân quan. Kết quả điều tra thám sát khảo cổ học, ảnh di vật và hiện vật khai quật.
Tài liệu số:1


3
Báo Cáo Kết Quả Khai Quật Khảo Cổ Học Khu Vực Điện Gia Thành Và Hồ Dài Thuộc Di Tích Lăng Gia Long : Xã Hương Thọ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Huế, 2019
106 tr. ; 20x30cm
Phòng Nghiên cứu Khoa học
Báo Cáo Kết Quả Khai Quật Khảo Cổ Học Khu Vực Điện Gia Thành Và Hồ Dài Thuộc Di Tích Lăng Gia Long: Vị trí địa lý và lịch sử xây dựng, hiện trạng khu vực di tích, kết quả khai quật khảo cổ học, bản vẽ di vật, phụ lục bản ảnh di tích.
Tài liệu số:1


4
Báo Cáo Khoa Học Kết Quả Khai Quật Nền Móng Di Tích Miếu Long Thuyền (phường Phú Thuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
Huế, 10/2013
38tr ; 20x30cm
Phòng Nghiên cứu Khoa học
Báo Cáo Khoa Học Kết Quả Khai Quật Nền Móng Di Tích Miếu Long Thuyền: Giới thiệu nguồn gốc, lịch sử hình thành di tích; kết quả khai quật
Tài liệu số:1


5
Cố đô Hoa Lư di tích lịch sử và danh thắng / Lã Đăng Bật
Hà Nội : Thanh Niên, 1998
124 tr. ; 19 cm.

Giới thiệu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở cố đô Hoa Lư như: cố đô Hoa Lư, đền Vua Đinh, vua Lê, chùa Ngần, động Hoa Sơn, núi Mã Yên..
Tài liệu số:1