Dòng Nội dung
1
2
Quần Thể Di Tích Huế Di Sản Thế Giới / Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Huế, 1999
120tr. ; 20cm.
Nhiều tác giả
Giới thiệu về vương triều Nguyễn, về các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh của Huế
Tài liệu số:1