Tác giả TT Phòng Nghiên cứu Khoa học
Nhan đề Biên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Điện Long An : Phường Đông Ba, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế / Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Thông tin xuất bản Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, 2023
Mô tả vật lý 9
Tóm tắt Biên bản điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Điện Long An, Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ Điện Long An
Từ khóa tự do Điện Long An
Từ khóa tự do Bản đồ
Từ khóa tự do Khoanh vùng bảo vệ
Từ khóa tự do Phường Đông Ba
Địa chỉ Tàng thư lâu
Tệp tin điện tử http://tangthulau.vn/kiposdata1/hoso/hosokhoanhvung/2023.dienlongan/z.dienlongan_01 - copythumbimage.jpg
000 00000nac#a2200000ui#4500
0015078
00265
004BB8BCE0F-79ED-4A7B-A033-95A344A3FABF
005202402011040
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240201104053|bmylien|y20240201091452|zmylien
110 |aPhòng Nghiên cứu Khoa học|bỦy Ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
245 |aBiên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Điện Long An : |bPhường Đông Ba, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế / |cTrung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
260 |aTrung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, |c2023
300 |a9
520 |aBiên bản điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Điện Long An, Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ Điện Long An
653 |aĐiện Long An
653 |aBản đồ
653 |aKhoanh vùng bảo vệ
653 |aPhường Đông Ba
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/hoso/hosokhoanhvung/2023.dienlongan/z.dienlongan_01 - copythumbimage.jpg
Không có liên kết tài liệu số nào