Tác giả CN Trung Tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Tác giả TT Phòng Nghiên cứu Khoa học
Nhan đề Biên bản điều chỉnh Khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Chùa Thiên Mụ. : Phường Hương Long và Phường Hương Hồ Thành phố Huế / Phòng Nghiên cứu Khoa học
Thông tin xuất bản Trung Tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, 2023
Mô tả vật lý 11 ; 21cm x 30cm
Tóm tắt Biên bản điều chính Khoanh vùng bảo vệ chùa Thiên Mụ, Bản đồ điều chỉnh Khoanh vùng bảo vệ chùa Thiên Mụ.
Từ khóa tự do Bản đồ
Từ khóa tự do chùa Thiên Mụ
Từ khóa tự do Khoanh vùng bảo vệ
Từ khóa tự do Phường Hương Hồ
Từ khóa tự do Phường Hương Long
Tác giả(bs) TT Phòng Nghiên cứu Khoa học
Địa chỉ Tàng thư lâu
Tệp tin điện tử http://tangthulau.vn/kiposdata1/hoso/hosokhoanhvung/2023.chuathienmu/z.chuathienmu_01 - copythumbimage.jpg
000 00000nac#a2200000ui#4500
0015075
00265
0041F62B55B-9452-4277-B149-2E1E5E0B5695
005202401301109
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240130110931|zmylien
100 |aTrung Tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
110 |aPhòng Nghiên cứu Khoa học|bỦy Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
245 |aBiên bản điều chỉnh Khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Chùa Thiên Mụ. : |bPhường Hương Long và Phường Hương Hồ Thành phố Huế / |cPhòng Nghiên cứu Khoa học
260 |aTrung Tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, |c2023
300 |a11 ; |c21cm x 30cm
520 |aBiên bản điều chính Khoanh vùng bảo vệ chùa Thiên Mụ, Bản đồ điều chỉnh Khoanh vùng bảo vệ chùa Thiên Mụ.
653 |aBản đồ
653 |achùa Thiên Mụ
653 |aKhoanh vùng bảo vệ
653 |aPhường Hương Hồ
653 |aPhường Hương Long
710 |aPhòng Nghiên cứu Khoa học
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/hoso/hosokhoanhvung/2023.chuathienmu/z.chuathienmu_01 - copythumbimage.jpg
890|c1