Tác giả CN Henri Oger
Tác giả TT Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO)
Nhan đề Kỹ thuật của người An Nam. Techique du peuple Annamite Mechanics and crafts of the Annamites / tập1 (Có 3 tập, tập 1 bằng 3 thứ tiếng, tập 2 và tập 3 gồm 700 trang hình vẽ), tập 1 : Trần Đoàn Lâm
Lần xuất bản Xuất bản lần đầu năm 1909
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế Giới, 2009
Mô tả vật lý 274tr. ; 31,5x24cm.
Tóm tắt Giới thiệu tổng quát kỹ thuật của người Annnam đầu thế kỷ XX: nghề sơn, nghề thêu, nghề khảm trai, khắc gỗ, in bản xứ, may mặc, làm gạch, xây dựng,..
Từ khóa tự do An Nam
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do Nghề thủ công
Địa chỉ Tàng thư lâu
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015074
00212
004C41B7C78-ADA8-4D1A-8B30-9E1A557C2A80
005202312120944
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20231212094429|zmylien
100 |aHenri Oger
110 |aViện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO)
245 |aKỹ thuật của người An Nam. |ntập1 (Có 3 tập, tập 1 bằng 3 thứ tiếng, tập 2 và tập 3 gồm 700 trang hình vẽ), |ptập 1 : |bTechique du peuple Annamite Mechanics and crafts of the Annamites / |cTrần Đoàn Lâm
250 |aXuất bản lần đầu năm 1909
260 |aHà Nội : |bThế Giới, |c2009
300 |a274tr. ; |c31,5x24cm.
520 |aGiới thiệu tổng quát kỹ thuật của người Annnam đầu thế kỷ XX: nghề sơn, nghề thêu, nghề khảm trai, khắc gỗ, in bản xứ, may mặc, làm gạch, xây dựng,..
653 |aAn Nam
653 |aKỹ thuật
653 |aNghề thủ công
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/sach/sachtiengviet/lichsu/kythuatcuanguoiannamtap1/z.kythuatcuanguoiannamtap1_001 - copythumbimage.jpg
890|c1