Tác giả CN Phạm Khắc Hòe
Nhan đề Từ Triều Đình Huế Đến Chiến Khu Việt Bắc : Hồi ký
Lần xuất bản In lần thứ tư, có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Hồ Chí Minh : Trẻ, 1996
Mô tả vật lý 485tr. ; 19cm.
Tóm tắt Ghi lại quá trình chuyển biến, đi theo con đường cách mạng của cụ Phạm Khắc Hoè (1902-1994), qua đó ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc ta trong những ngày Cách mạng tháng Tám.
Từ khóa tự do Chiến khu Việt Bắc
Từ khóa tự do Hồi ký
Từ khóa tự do Triều đình Huế
Địa chỉ Tàng thư lâu
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015072
00212
00419B795D0-C818-41D3-82FD-C1F45EB6C438
005202312081019
008081223s1996 vm| vie
0091 0
039|y20231208102545|znhattan
100 |aPhạm Khắc Hòe
245 |aTừ Triều Đình Huế Đến Chiến Khu Việt Bắc : |bHồi ký
250 |aIn lần thứ tư, có sửa chữa và bổ sung
260 |aHồ Chí Minh : |bTrẻ, |c1996
300 |a485tr. ; |c19cm.
520 |a Ghi lại quá trình chuyển biến, đi theo con đường cách mạng của cụ Phạm Khắc Hoè (1902-1994), qua đó ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc ta trong những ngày Cách mạng tháng Tám.
653 |aChiến khu Việt Bắc
653 |aHồi ký
653 |aTriều đình Huế
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/sach/sachtiengviet/lichsu/tutrieudinhhuedenchienkhuvietbac/ztutrieudinhhuedenchienkhuvietbac_001_2thumbimage.jpg
890|c1