Tác giả CN Ngô Đức Thọ
Tác giả TT Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi
Nhan đề Các nhà Khoa bảng Việt Nam 1075-1919 / Nguyễn Văn Cừ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Văn học, 2006
Mô tả vật lý tr.837 ; 16x24cm.
Tóm tắt Tổng quát về các khoa thi Hội và tài liệu Đăng Khoa Lục, Các nhà Khoa bảng thời Lý, Trần, Hồ, Lê sơ, Mạc, Lê trung hưng, Nguyễn. Thống kê các khoa Tiến sĩ và tương đương,..
Từ khóa tự do Thi Hội, Khoa Bảng, Tiến sĩ,
Từ khóa tự do Thời Lý, Thời Trần, Thời Hồ, Thời Lê sơ, Thời Lê Trung Hưng, thời Nguyễn
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015066
00212
004CD670713-8492-4CCB-9CEA-56788AEF04B5
005202310231041
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20231023104102|bmylien|y20231023104007|zmylien
100 |aNgô Đức Thọ
110 |aNguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi
245 |aCác nhà Khoa bảng Việt Nam 1075-1919 / |cNguyễn Văn Cừ
260 |aHà Nội : |bNxb Văn học, |c2006
300 |atr.837 ; |c16x24cm.
520 |aTổng quát về các khoa thi Hội và tài liệu Đăng Khoa Lục, Các nhà Khoa bảng thời Lý, Trần, Hồ, Lê sơ, Mạc, Lê trung hưng, Nguyễn. Thống kê các khoa Tiến sĩ và tương đương,..
653 |aThi Hội, Khoa Bảng, Tiến sĩ,
653 |aThời Lý, Thời Trần, Thời Hồ, Thời Lê sơ, Thời Lê Trung Hưng, thời Nguyễn
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/sach/sachtiengviet/lichsu/cacnhakhoabangvietnam/z.cacnhakhoabangvietnam_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d3