Nhan đề Mỹ thuật thời Trần / Viện Nghệ thuật-Bộ Văn hóa
Thông tin xuất bản Nxb Văn Hóa : Hà Nội, 1977
Mô tả vật lý tr.137 ; cm.
Tóm tắt Kiến trúc, điêu khắc, hội họa, trang trí và đồ gốm thới Trần
Từ khóa tự do Điêu khắc
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Mỹ thuật
Địa chỉ Tàng thư lâu
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015061
00212
004651A633C-6B66-4A8A-97C8-18823D3E3B74
005202309201004
008081223s1977 vm| vie
0091 0
039|y20230920100435|zmylien
245 |aMỹ thuật thời Trần / |cViện Nghệ thuật-Bộ Văn hóa
260 |aNxb Văn Hóa : |bHà Nội, |c1977
300 |atr.137 ; |ccm.
520 |aKiến trúc, điêu khắc, hội họa, trang trí và đồ gốm thới Trần
653 |aĐiêu khắc
653 |aKiến trúc
653 |aMỹ thuật
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/sach/sachtiengviet/lichsu/mythuatdoitran/z.mythuatdoitran_page1thumbimage.jpg
890|c1