Tác giả CN Từ Lâm-Nguyễn Xuân Nghị
Nhan đề Lược khảo về Mỹ thuật Việt Nam : Tủ sách học thuật / Lê Văn Hòe
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nhà in Thụy Kí
Mô tả vật lý tr.236 ; cm.
Tóm tắt Đại cương về mỹ thuật Việt Nam. Lễ tế Nam Giao. Các lăng tẩm nhà vua ở Huế (Lăng Gia Long, Lăng Minh Mạng, Lăng Thiệu Trị, Lăng Tự Đức, Lăng Khải Định,...). Phong thổ Huế,..
Từ khóa tự do Mỹ thuật
Từ khóa tự do Lăng tẩm
Từ khóa tự do phong thổ
Địa chỉ Tàng thư lâu
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
0015059
00212
0044A79277D-34E7-4A00-AF12-FE0E07AFFE90
005202308211631
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20230821163151|bmylien|y20230821095144|zmylien
100 |aTừ Lâm-Nguyễn Xuân Nghị
245 |aLược khảo về Mỹ thuật Việt Nam : |bTủ sách học thuật / |cLê Văn Hòe
260 |aHà Nội : |bNhà in Thụy Kí
300 |atr.236 ; |ccm.
520 |aĐại cương về mỹ thuật Việt Nam. Lễ tế Nam Giao. Các lăng tẩm nhà vua ở Huế (Lăng Gia Long, Lăng Minh Mạng, Lăng Thiệu Trị, Lăng Tự Đức, Lăng Khải Định,...). Phong thổ Huế,..
653 |aMỹ thuật
653 |aLăng tẩm
653 |aphong thổ
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/sach/sachtiengviet/lichsu/luockhaovemythuatvietnam/zluockhaovemythuatvietnam_001thumbimage.jpg
890|c1