Tác giả CN Phan Kế Bính
Nhan đề Việt Nam phong tục / Phan Kế Bính
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Văn Học
Mô tả vật lý tr. ; 13x19cm.
Tóm tắt Phong tục trong gia tộc, phong tục hương đảng, phong tục xã hội Việt Nam thời Phong Kiến
Từ khóa tự do Phan Kế Bính, Phong tục, Phong Kiến, Lịch sử, Việt Nam
Địa chỉ Tàng thư lâu
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015058
00212
0047A87164F-BFF5-421B-8066-6B7EB1E684D8
005202308181611
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20230818161117|bmylien|y20230818155059|zmylien
100 |aPhan Kế Bính
245 |aViệt Nam phong tục / |cPhan Kế Bính
260 |aHà Nội : |bNxb Văn Học
300 |atr. ; |c13x19cm.
520 |aPhong tục trong gia tộc, phong tục hương đảng, phong tục xã hội Việt Nam thời Phong Kiến
653 |aPhan Kế Bính, Phong tục, Phong Kiến, Lịch sử, Việt Nam
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/sach/sachtiengviet/lichsu/vietnamphongtuc/zvietnamphongtuc_001thumbimage.jpg
890|c1