Tác giả CN Trần Văn Giáp
Nhan đề Tìm hiểu kho sách Hán Nôm. Nguồn tư liệu Văn học, Sử học Việt Nam (có phân tích và phê phán một số sách cần thiết) (Thư tịch chí Việt Nam) / Tập 1 : Nguyễn Đức Diệu
Thông tin xuất bản Tp.Hồ Chí Minh : Nxb Văn Hóa, 1984
Mô tả vật lý tr.712 ; cm.
Tóm tắt Tìm hiểu kho sách Hán Nôm
Từ khóa tự do Hán Nôm
Từ khóa tự do Thư tịch
Từ khóa tự do Văn học, Sử học
Địa chỉ Tàng thư lâu
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015056
00212
004EF5A6422-5FA9-476E-968F-10BC536CB104
005202307191610
008081223s1984 vm| vie
0091 0
039|y20230719161038|zmylien
100 |aTrần Văn Giáp
245 |aTìm hiểu kho sách Hán Nôm. |nTập 1 : |bNguồn tư liệu Văn học, Sử học Việt Nam (có phân tích và phê phán một số sách cần thiết) (Thư tịch chí Việt Nam) / |cNguyễn Đức Diệu
260 |aTp.Hồ Chí Minh : |bNxb Văn Hóa, |c1984
300 |atr.712 ; |ccm.
520 |aTìm hiểu kho sách Hán Nôm
653 |aHán Nôm
653 |aThư tịch
653 |aVăn học, Sử học
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/sach/sachtiengviet/lichsu/timhieukhosachhannom/z.timhieukhosachhannom_001thumbimage.jpg
890|c1