DDC 3308
Tác giả TT Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
Nhan đề Minh Mệnh Chính Yếu. 3 tập
Mô tả vật lý 2126 ; 16x24cm.
Tóm tắt Lịch sử triều Nguyễn (1802-1945)
Từ khóa tự do Minh Mệnh chính yếu
Từ khóa tự do Nhà Nguyễn, lịch sử, Minh Mệnh, Minh Mạng,
Địa chỉ Tàng thư lâu
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015053
00212
004392242C3-1488-4A06-B428-59709B0D8462
005202310040948
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231004094811|bmylien|c20231003152914|dmylien|y20230504094748|zmylien
082 |a3308
090 |a3308
110 |aQuốc Sử Quán Triều Nguyễn
245 |aMinh Mệnh Chính Yếu. |n3 tập
300 |a2126 ; |c16x24cm.
520 |aLịch sử triều Nguyễn (1802-1945)
653 |aMinh Mệnh chính yếu
653 |aNhà Nguyễn, lịch sử, Minh Mệnh, Minh Mạng,
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/sach/sachtiengviet/lichsu/menhminhchinhyeu1-gop/z.minhmenhchinhyeu1.anhdaidienthumbimage.jpg
890|c2