Nhan đề Địa Chí Thừa Thiên Huế. Phần tự nhiên / 1 : Ủy Ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2005
Mô tả vật lý 307tr. ; 24cm.
Tóm tắt Phần 1 cuốn sách "Địa chí Thừa Thiên Huế (Phần tự nhiên)" cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên; địa chất khoáng sản, tài nguyên nước dưới đất, nước khoáng; địa hình; khí hậu; thủy văn. nội dung chi tiế
Từ khóa tự do Địa chí
Từ khóa tự do Thừa Thiên Huế
Từ khóa tự do Tự nhiên
Địa chỉ Tàng thư lâu
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015051
00212
0043AE825A7-0E74-4F6B-9810-4141E5A8925B
005202211291038
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20221129103852|znhattan
245 |aĐịa Chí Thừa Thiên Huế. |n1 : |bPhần tự nhiên / |cỦy Ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
260 |aHà Nội : |bKhoa học Xã hội, |c2005
300 |a307tr. ; |c24cm.
520 |aPhần 1 cuốn sách "Địa chí Thừa Thiên Huế (Phần tự nhiên)" cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên; địa chất khoáng sản, tài nguyên nước dưới đất, nước khoáng; địa hình; khí hậu; thủy văn. nội dung chi tiế
653 |aĐịa chí
653 |aThừa Thiên Huế
653 |aTự nhiên
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/sach/sachtiengviet/lichsu/diachithuathienhuephantunhien/zdiachithuathienhuephantunhien_001_2thumbimage.jpg
890|c1