Tác giả CN Dương Phước Thu
Nhan đề Đất Nước Việt Nam Qua Cửu Đỉnh Huế : (Biên khảo về Cửu Đỉnh - Báu vật bằng đồng vô giá của Việt Nam)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tri Thức, 2011
Mô tả vật lý 310 tr. ; 14.5x20.5cm.
Tóm tắt Giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hoá, tư tưởng, nghệ thuật của cha ông được thể hiện bằng đường nét nghệ thuật ẩn dụ cao siêu, chuyển hoá tinh tế qua chữ nghĩa, hình ảnh, hình tượng trên thân Cửu đỉnh bằng đồng ở Huế được vua Minh Mạng cho khởi đúc từ năm 1835 đến 1837 mang đậm tính triết lý Việt.
Từ khóa tự do Cổ vật
Từ khóa tự do Đỉnh
Từ khóa tự do Nhà Nguyễn
Địa chỉ Tàng thư lâu
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015037
00214
0047BBF533B-49B4-44E5-8A0A-860A0DF1340C
005202204071601
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20220407160115|bmyha|y20220328150046|zmyha
100 |aDương Phước Thu
245 |aĐất Nước Việt Nam Qua Cửu Đỉnh Huế : |b(Biên khảo về Cửu Đỉnh - Báu vật bằng đồng vô giá của Việt Nam)
260 |aHà Nội : |bTri Thức, |c2011
300 |a310 tr. ; |c14.5x20.5cm.
520 |aGiới thiệu những giá trị lịch sử, văn hoá, tư tưởng, nghệ thuật của cha ông được thể hiện bằng đường nét nghệ thuật ẩn dụ cao siêu, chuyển hoá tinh tế qua chữ nghĩa, hình ảnh, hình tượng trên thân Cửu đỉnh bằng đồng ở Huế được vua Minh Mạng cho khởi đúc từ năm 1835 đến 1837 mang đậm tính triết lý Việt.
653 |aCổ vật
653 |aĐỉnh
653 |aNhà Nguyễn
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/giaoducdisan/datnuocvietnamquacuudinhhue/zdatnuocvietnamquacuudinhhue_001 - copythumbimage.jpg
890|c1