Tác giả CN Minh Mạng
Nhan đề Khoản khoản : Thơ văn trên lăng Minh Mạng (Bi Đình) / Vua Minh Mạng; Vĩnh Cao tạm dịch
Mô tả vật lý 7 chữ Hán
Vị trí ô thơ 4B-C/1
Từ khóa tự do Tả cảnh vật thiên nhiên
Công trình Lăng Minh Mạng (Bi Đình)
Tác giả(bs) CN Vĩnh Cao
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013644
0023
00429BCE702-F0F8-4304-B8D2-024F278C415E
005202304071001
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20230407100148|bmyha|c20220416092720|dkhangtt|y20171204140142|znal
100 |aMinh Mạng|cVua|d1820 - 1840
245 |aKhoản khoản : |bThơ văn trên lăng Minh Mạng (Bi Đình) / |cVua Minh Mạng; Vĩnh Cao tạm dịch
300 |a7 chữ Hán
500 |a4B-C/1
653 |aTả cảnh vật thiên nhiên
695 |aLăng Minh Mạng (Bi Đình)
700 |aVĩnh Cao|eTạm dịch
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/disanthovan/langminhmang/bidinh(ohocgo)/bi dinhthumbimage.jpg
890|c1