Tác giả CN Minh Mạng
Nhan đề Tứ hải : Thơ văn trên lăng Minh Mạng (Bi Đình) / Vua Minh Mạng; Vĩnh Cao tạm dịch
Mô tả vật lý 7 chữ Hán
Vị trí ô thơ D3-2/3
Từ khóa tự do Mong muốn khắp nơi đều luôn kính trọng nhau
Công trình Lăng Minh Mạng (Bi Đình)
Tác giả(bs) CN Vĩnh Cao
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013634
0023
00494CCE70A-4DBE-44B5-B33C-F8A5D1C83895
005202304071003
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20230407100321|bmyha|c20230407092815|dmyha|y20171204095925|znal
100 |aMinh Mạng|cVua|d1820 - 1840
245 |aTứ hải : |bThơ văn trên lăng Minh Mạng (Bi Đình) / |cVua Minh Mạng; Vĩnh Cao tạm dịch
300 |a7 chữ Hán
500 |aD3-2/3
653 |aMong muốn khắp nơi đều luôn kính trọng nhau
695 |aLăng Minh Mạng (Bi Đình)
700 |aVĩnh Cao|eTạm dịch
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/disanthovan/langminhmang/bidinh(ohocgo)/bi dinhthumbimage.jpg
890|c1