Ngày đăng bài: 26/08/2021 08:56
Chức Năng - Nhiệm Vụ

            Tàng Thơ Lâu là một trong những kho lưu trữ tài liệu mang tính quốc gia của triều đình nhà Nguyễn. Công trình được dùng làm nơi tàng trữ các công văn cũ của Lục bộ và các cơ quan của triều đình. Đây có thể coi là một trong những kho lưu trữ các tài liệu văn bản quý hiếm liên quan đến sinh hoạt của triều đình và biến đổi của đất nước. Chỉ riêng số địa bạ thời Gia Long và Minh Mạng lưu trữ ở đây đã lên đến 12.000 tập.

           Theo tài liệu thời Nguyễn thì tất cả sổ sách của sáu bộ và các nha tại kinh đô sau mỗi  năm đưa đến đây để lưu giữ. Nên có thể nói Tàng Thơ Lâu rất quan trọng trong việc chứa các tài liệu và địa bạ, giấy tờ quan trọng lúc bấy giờ.

            Thiết nghĩ Tàng Thơ Lâu sẽ là một điểm đến thú vị và thuận lợi đối với du khách đến Huế bởi nó gắn liền với hồ Tịnh Tâm, một địa danh nổi tiếng đã từng được nhắc đến trong “Thần kinh nhị thập cảnh” của vua Thiệu Trị với chức năng của một thư viện, một trung tâm lưu trữ và phục chế tư liệu mang tầm quốc gia và khu vực.