Ngày đăng bài: 08/10/2019 09:08
THÔNG BÁO: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế (áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)
Trên cơ sở Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 19/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Cụ thể thời gian và mức phí được quy định như sau:

1. Thời gian áp dụng mức thu phí mới: kể từ ngày 01/01/2020.

2. Mức phí áp dụng:

Đvtính: đồng/người/lượt

STT

Cơ cấu Điểm, Tuyến tham quan

Mức thu phí 

 (Áp dụng thống nhất cho khách quốc tế  và khách Việt Nam)

Người lớn

Trẻ em

(Từ 7 – 12 tuổi

hoặc có chiều cao từ 0,8 - 1,3m)

I

Phí tham quan theo từng điểm tham quan

 

 

1

Hoàng Cung Huế (Đại Nội - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế)

200.000

40.000

2

Các khu di tích: lăng vua Minh Mạng; lăng vua Tự Đức; lăng vua Khải Định

150.000

30.000

3

Các khu di tích: lăng vua Gia Long; lăng vua Thiệu Trị; lăng vua Đồng Khánh; điện Hòn Chén; cung An Định; đàn Nam Giao

50.000

Miễn phí

II

Phí tham quan theo tuyến tham quan:

 

 

1

Tuyến 03 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Khải Định

420.000

80.000

2

Tuyến 04 điểm, Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Tự Đức – Lăng vua Khải Định

530.000

100.000

3

Tuyến gộp các điểm di tích (tham quan tất cả các điểm di tích)

580.000

110.000

3. Thời hạn sử dụng cho các loại vé gộp theo tuyến:

a) Vé gộp tuyến 03 điểm và tuyến 04 điểm: thời hạn sử dụng tối đa là 02 ngày kể từ ngày mua vé.

b) Vé gộp các điểm di tích (tham quan tất cả các điểm di tích): thời hạn sử dụng tối đa là 03 ngày kể từ ngày mua vé.

4. Chính sách giảm, miễn phí tham quan.

4.1. Giảm phí tham quan: Trung tâm triển khai thực hiện giảm phí tham quan tại một số tuyến, điểm như sau:

a) Đối tượng giảm phí: khách du lịch nội địa.

b) Khu vực giảm phí:

- Các điểm di tích: Hoàng Cung Huế; Lăng vua Minh Mạng; lăng vua Tự Đức và lăng vua Khải Định.

- Tuyến gộp 03 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Khải Định. 

c) Thời gian áp dụng chính sách: 02 năm, từ 01/01/2020 đến 31/12/2021.

d) Mức thu cụ thể sau khi giảm phí:                                                                                                                           

Đvt: đồng/người/lượt

STT

Cơ cấu điểm, tuyến tham quan

Mức thu phí 

 (Áp dụng cho khách du lịch Việt Nam)

Người lớn

Trẻ em

(Từ 7 – 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3m)

I

Phí tham quan theo từng điểm tham quan

 

 

1

Hoàng Cung Huế (Đại Nội - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế)

150.000

30.000

2

Các khu di tích: lăng vua Minh Mạng; lăng vua Tự Đức; lăng vua Khải Định

100.000

20.000

II

Phí tham quan theo tuyến tham quan

 

 

1

Tuyến 03 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Khải Định

280.000

55.000

  (Mức thu sau khi giảm bằng với mức phí hiện nay đang áp dụng)

4.2. Ngoài mức giảm phí cho khách du lịch trong nước như trên, thực hiện thêm một số chính sách miễn, giảm 50% phí tham quan cho một số đối tượng khác theo quy định (Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa; Người khuyết tật; Người cao tuổi; Người dân địa phương Thừa Thiên Huế; Học sinh, sinh viên học ở các các trường trên địa bàn; các ngày Lễ, Tết và các trường hợp cá biệt khác theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

Vậy Trung tâm xin thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, cùng phối hợp thực hiện./.  

Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 25/9/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.